CPPM注册采购经理考试报名网

18519217484
美国采购协会驻中国授权单位(添加微信免费发送采购试听课)

注册职业采购经理(CPPM)认证
联系人:陈老师

联系电话:18519217484

联系QQ:1817310025

联系邮箱:1817310025@qq.com

CONTACT US:
Certified Professional Purchasing Manager (CPPM)headquarters in China
Name:Boone chen
Facebook:cppmchina
Email:1817310025@qq.com

首页                  平台介绍                   培训需求                   提交培训需求               平台咨询
北京畅想唯优信息技术有限公司